Logo SAV logo
  English | po slovensky     O stránke
  Piatok 18. január 2019 16:36    
-
-

Kontakt:
Tel.: +421 (0) 33/ 5963 232

E-mail:
kc-smolenice@savba.sk

Postup pri organizovaní akcií

 1. Smolenický zámok je Kongresové centrum SAV, preto požiadavky na poskytnutie priestorov sú prednostne vybavované pre organizácie SAV, ostatným záujemcom sa poskytne zvyšná kapacita zámku.

 2. Rezerváciu termínu, hlavne na kapacitne väčšie akcie, je potrebné urobiť v dostatočnom predstihu. Menšie akcie je možné objednávať i v kratšom časovom termíne.

 3. Ceny za prenájom priestorov, ubytovanie, stravu a doplnkové služby sú uvedené ďalej. Cenník je rozdelený podľa kategórií :
  - rekreácie pracovníkov SAV
  - pracovníci SAV (konferencie)
  - hostia mimo SAV (ostatní)
  - pozri časť Prenájom priestorov, kde je kapacita priestorov a cenník prenájmu

  Cenník ubytovania v KC SAV Smolenice
  Izba/yRekreačná cena Cena prac. SAV Cena mimo SAV
  Jednoposteľová 10 € 20 €40 €
  Dvojposteľová 18 € 36 € 70 €
  Trojposteľová 24 € 45 € 90 €
  Štvorposteľová 28 € 48 € 100 €
  Apartmán 40 € 60 € 120 €
  Prístelka 7 € 7 € 15 €

  Podrobnejšie o ubytovaní spolu s fotografiami izieb pozri v časti Ubytovanie


  Počet izieb:
  Jednoposteľové: 9
  Dvojposteľové: 16
  Trojposteľové: 8
  Štvorposteľové: 3
  Apartmány: 6
  Prístelky: 11

  Maximálny počet lôžok: 100

  Vedúci organizácie je oprávnený v mimoriadne odôvodnených prípadoch, najmä s ohľadom na celospoločenský, resp. celoakademický význam akcie, s prípadným medzinárodným dosahom a pod. , stanoviť všetky druhy cien uvedených v tomto cenníku odchylne, a to na základe dohody a najmä v súlade s § 2 a 3 zák. č. 18/96 Z.z. o cenách v platnom znení, ako ceny dohodnuté.

 4. Storno poplatky: - za zrušenie akcie v lehote nad 2 mesiace pred organizovanou akciou sa storno poplatok
  neúčtuje
  - za zrušenie akcie v lehote 1-2 mesiace sa účtuje storno poplatok 1,99€ / deň / osoba - za zrušenie akcie v lehote od 1 týždňa do 1 mesiaca sa účtuje storno poplatok 3,32€ / deň / osoba - za zrušenie akcie v lehote do 1 týždňa sa účtuje storno poplatok 3,98€ /deň / osoba.

 5. Vzhľadom na to, že Kongresové centrum nie je typické zariadenie hotelového typu, nemá vlastnú recepciu, prípravný výbor akcie musí komunikovať s prevádzkou KC SAV a organizačne si zabezpečiť registráciu ubytovaných účastníkov v miestnosti Recepcia v KC SAV.

V celom areáli platí zákaz vstupu so zvieratami.

Cenník schválený uznesením P SAV č. 321 zo dňa 4.7.2014, s účinnosťou od 1.9.2014.
 
Kongresové centrum SAV
Zámocká 18, 919 04 Smolenice
Tel.: +421 (0) 33/ 5963 232, GPS: 48°30'49.9"N 17°25'57.7"E
Obsah stránok je chránený autorským zákonom.
Šírenie obsahu týchto stránok bez predchádzajúceho súhlasu Kongresového centra SAV je zakázané.