KC SAV Smolenice víta už všetkých hostí

800

Od 1.3.2022 pracujeme v režime základ.
Ubytovať sa môžu všetci hostia, bez ohľadu na ich imunitný, či očkovací status.
Režimy OTP, OP a OP+ sú zrušené.
V interiéri stále platí povinnosť nosenia respirátora.