Cenník prenájmu, ubytovania

Smolenický zámok je Kongresové centrum SAV, preto požiadavky na poskytnutie priestorov sú prednostne vybavované pre organizácie SAV, ostatným záujemcom sa poskytne zvyšná kapacita zámku.

Ceny sú uvedené vrátane DPH.

Cenník prenájmu priestorov

Kapacita miest Cena pre verejnosť
Kongresová sieň 90 360€
Lovecký salón 35 180€
Okrúhly salón 20 180€
Umelecký salón 30 180€
Zámocká jedáleň 60 200€
Červený salón voľné sedenie (20x) 180€
kino sedenie (70x) 360€
Galéria na dolnom nádvorí 50 360€
Bašta – vináreň 30 300€
Knižnica 20 180€

Priestory sa dajú prenajať aj na hodinu za 50€.

Cenník pre SAV a spriatelené organizácie zasielame na vyžiadanie.

Veľké spoločenské udalosti

Celý zámok – interiér: 1 800€/deň
Exteriér (nádvorie): 1 800€/deň

CENY pre verejnosť do 50 osôb 1 deň nad 50 osôb 1 deň
Dolné nádvorie 360€ 700€
Živánčisko (lesopark) 50€ /hod.
Celý lesopark (bez obmedzenia počtu osôb) 5 000€
Lesopark – Lúka (bez obmedzenia počtu osôb) 2 000€
Filmovací deň interiér 1 500€
Filmovací deň exteriér 1 000€

Cenník pre SAV a spriatelené organizácie zasielame na vyžiadanie.

AKCIE pre verejnosť

Pre akcie pre verejnosť je možné, podľa náročnosti akcie, ceny za prenájom ustanoviť dohodou ( v zmysle zákona 18/1996 Z.z. v platnom znení). Podmienkou je, že ceny ustanovené dohodou nesmú byť nižšie ako ceny uvedené v cenníku pre SAV.

Poplatok za prácu mimo pracovnej doby: Pracovná doba na zámku je do 21.30 hod. Požiadavky nad túto hodinu sa účtujú, za každú hodinu práce navyše 30€ ako prácu nadčas.

Cenník ubytovania

Izba/y Cena pre verejnosť
Jednoposteľová 60 €
Dvojposteľová 80 €
Trojposteľová 99 €
Štvorposteľová 120 €
Apartmán 140 €
Rodinný apartmán 180 €
Prístelka 18 €

Uvedená cena za ubytovanie zahŕňa: raňajky, prístup na wifi, parkovanie.

Miestny poplatok za ubytovanie: 0,50 € osoba/noc
Cenník pre SAV a spriatelené organizácie zasielame na vyžiadanie.

Podrobnejšie o ubytovaní spolu s fotografiami izieb pozri v časti Ubytovanie

Počet izieb

Jednoposteľové: 7
Dvojposteľové: 20
Trojposteľové: 7
Štvorposteľové: 2
Apartmány: 7
Prístelky: 17

Celkový počet izieb: 43
Maximálny počet lôžok: 109

Vedúci organizácie je oprávnený v mimoriadne odôvodnených prípadoch, najmä s ohľadom na celospoločenský, resp. celoakademický význam akcie, s prípadným medzinárodným dosahom a pod. , stanoviť všetky druhy cien uvedených v tomto cenníku odchylne, a to na základe dohody a najmä v súlade s § 2 a 3 zák. č. 18/96 Z.z. o cenách v platnom znení, ako ceny dohodnuté.

Storno poplatky

    • za zrušenie akcie v lehote nad 2 mesiace pred organizovanou akciou sa storno poplatok neúčtuje
    • za zrušenie akcie v lehote 1-2 mesiace sa účtuje storno poplatok 1,99€ / deň / osoba
    • za zrušenie akcie v lehote od 1 týždňa do 1 mesiaca sa účtuje storno poplatok

3,32€ / deň / osoba

  • za zrušenie akcie v lehote do 1 týždňa sa účtuje storno poplatok 3,98€ /deň / osoba.

 

Vzhľadom na to, že Kongresové centrum nie je typické zariadenie hotelového typu, nemá vlastnú recepciu, prípravný výbor akcie musí komunikovať s prevádzkou KC SAV a organizačne si zabezpečiť registráciu ubytovaných účastníkov na tel. čísle: 033 5963248 – recepcia KC Smolenice.

 

V celom areáli platí zákaz vstupu so zvieratami.

 

Cenník schválený uznesením P SAV č. 159C , s účinnosťou od 1.1.2022.