Internet

V objekte zámku poskytujeme bezplatný wifi prístup na internet.

Poruchu internetu je potrebné nahlásiť na prevádzku zámku, tel. 033/ 5963 224