Objednávka – formulár

CENNÍK služieb a technického zabezpečenia:

 

Počítačová technika: počítač, tlačiareň – 20€/deň

Kopírovanie: 1 A4 strana – 0,10€

Dataprojektor: 60€/deň pre SAV
120€/deň pre verejnosť

Zabudovaná premietacia technika: Kongresová sieň – 60€/deň pre SAV
120€/deň pre verejnosť

Zapožičanie stojanu na postery: 1ks s rozmerom 100cm x 130cm -3€/deň

 

Prosím, vyplňte záväznú objednávku, ktorá zároveň slúži ako DOHODA:

OBJEDNÁVKA – DOHODA o uskutočnení akcie v KC SAV Smolenice uzatvorená v zmysle zákona 18/1996 Z. z. o cenách.

Dodávateľ: Centrum spoločných činností SAV, Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava 35
Organizačná zložka Kongresové centrum SAV, Smolenice
Zámocká 18, 919 04 Smolenice
tel.: +421335963224
email: prevadzka.kc@savba.sk
IČO: 00398144
DIČ: 2020894843

Uveďte, prosím, o akú akcie máte záujem (firemná akcie, kongresová akcia, rodinná oslava, svadba a pod.).
K sume za ubytovanie bude naúčtovaná suma 0,50€ osoba/noc ako daň za pobyt
V špeciálnych požiadavkách treba upresniť, čím budete začínať a čím končiť svoj pobyt (raňajkami, obedom, večerou)
Uveďte, či máte záujem o coffebreak, jedlo v neskorých hodinách a pod.
Za každú začatú hodinu obsluhy po 21:30 je účtovaných 30€/hod.
Celkovú cenovú ponuku Vám zašleme po dohodnutí všetkých podrobností akcie. Budeme Vás kontaktovať!