Služby ku konferenciám

Pripojenie na Internet je možné použiť cez počítač nainštalovaný v knižnici, v ostatných priestoroch je potrebný vlastný počítač alebo notebook – služba WiFi.

Počítačová technika( v recepcii, v knižnici) :
počítač, tlačiareň – 20€ / deň

Kopírovanie: 1 strana -0,10€

Dataprojektor: poplatok za zapožičanie – 60€ / deň pre SAV
120€ / deň ostatní

Zabudovaná premietacia technika: Veľká zasadačka – 60€ / deň pre SAV
– 120€ / deň ostatní

Zapožičanie postra: 1ks s rozmerom 100x130cm(výška) -3€ / deň