Postup pri organizovaní akcií

Smolenický zámok je Kongresové centrum SAV, preto požiadavky na poskytnutie priestorov sú prednostne vybavované pre organizácie SAV, ostatným záujemcom sa poskytne zvyšná kapacita zámku.

Rezerváciu termínu, hlavne na kapacitne väčšie akcie, je potrebné urobiť v dostatočnom predstihu. Menšie akcie je možné objednávať i v kratšom časovom termíne.

Ceny

Za prenájom priestorov, ubytovanie, stravu a doplnkové služby sú uvedené ďalej. Cenník je rozdelený podľa kategórií:

  • pracovníci SAV (konferencie)
  • hostia mimo SAV (ostatní)
  • pozri časť Prenájom priestorov, kde je kapacita priestorov a cenník prenájmu

Cenník ubytovania

Izba/y Cena SAV Cena mimo SAV
Jednoposteľová 42 € 60 €
Dvojposteľová 56 € 80 €
Trojposteľová 69 € 99 €
Štvorposteľová 84 € 120 €
Apartmán 98 € 140 €
Rodinný apartmán 126 € 180 €
Prístelka 13 € 18 €

Uvedená cena za ubytovanie zahŕňa: raňajky, prístup na wifi, parkovanie.

Miestny poplatok za ubytovanie: 0,50 € osoba/noc

Podrobnejšie o ubytovaní spolu s fotografiami izieb pozri v časti Ubytovanie

Počet izieb

Jednoposteľové: 7
Dvojposteľové: 20
Trojposteľové: 7
Štvorposteľové: 2
Apartmány: 7
Prístelky: 17

Celkový počet izieb: 43
Maximálny počet lôžok: 109

Vedúci organizácie je oprávnený v mimoriadne odôvodnených prípadoch, najmä s ohľadom na celospoločenský, resp. celoakademický význam akcie, s prípadným medzinárodným dosahom a pod. , stanoviť všetky druhy cien uvedených v tomto cenníku odchylne, a to na základe dohody a najmä v súlade s § 2 a 3 zák. č. 18/96 Z.z. o cenách v platnom znení, ako ceny dohodnuté.

Storno poplatky

  • za zrušenie akcie v lehote nad 2 mesiace pred organizovanou akciou sa storno poplatok neúčtuje
  • za zrušenie akcie v lehote 1-2 mesiace sa účtuje storno poplatok 1,99€ / deň / osoba
  • za zrušenie akcie v lehote od 1 týždňa do 1 mesiaca sa účtuje storno poplatok
  • 3,32€ / deň / osoba

  • za zrušenie akcie v lehote do 1 týždňa sa účtuje storno poplatok 3,98€ /deň / osoba.

Vzhľadom na to, že Kongresové centrum nie je typické zariadenie hotelového typu, nemá vlastnú recepciu, prípravný výbor akcie musí komunikovať s prevádzkou KC SAV a organizačne si zabezpečiť registráciu ubytovaných účastníkov na tel. čísle: 033 5963248 – recepcia KC Smolenice.

V celom areáli platí zákaz vstupu so zvieratami.

Cenník schválený uznesením P SAV č. 159C , s účinnosťou od 1.1.2022.