Pozvánka na ISMASP2020 a 24. seminár LAKR

800

Pozývame vás na 4. medzinárodnú vedeckú konferenciu: Liečivé, aromatické a koreninové rastliny,

24. odborný seminár s medzinárodnou účasťou: Aktuálne aspekty pestovania, spracovania a využitia liečivých, aromatických a koreninových rastlín,

3. sympózium o liečivých rastlinách a prírodných liečivách

Konferencia sa uskutoční 16. – 18. septembra 2020, na Smolenickom zámku.