Prehliadky

800

Smolenický zámok je pre verejnosť otvorený od soboty 30. apríla 2022 do 26.júna 2022 počas sobôt a nedieľ. Prehliadky so sprievodcom sú každú celú hodinu v čase od 11,00 – do 17,00 hodiny.

Vstupné:
Deti, študenti a dôchodcovia: 3,00 €
Dospelí: 4,00€