Prehliadky

800

Zámok bude pre verejnosť otvorený v mesiacoch september (aj počas sviatkov 1. a 15. septembra) a október 2021 počas víkendov v čase od 11.00 do 17.00 hod.