Obrazová príloha priestorov

Červený salón

Modrý salón

Umelecká jedáleň

Poľovnícky salón

Malá zasadačka

Jedáleň

Bar

Knižnica