Cenník

Ceny sú uvedené vrátane DPH.

Prenájom priestorov

Kapacita miest Cena pre verejnosť
Kongresová sieň 90 360€
Lovecký salón 38 180€
Okrúhly salón 20 180€
Umelecký salón 30 180€
Zámocká jedáleň 60 200€
Červený salón voľné sedenie (20x) 180€
kino sedenie (70x) 360€
Galéria na dolnom nádvorí 50 360€
Bašta – vináreň 30 300€
Knižnica 20 180€

Priestory sa dajú prenajať aj na hodinu za 50€.

Cenník pre SAV a spriatelené organizácie zasielame na vyžiadanie.

Veľké spoločenské udalosti

Celý zámok – interiér: 1 800€/deň
Exteriér (nádvorie): 1 800€/deň

CENY pre verejnosť do 50 osôb 1 deň nad 50 osôb 1 deň
Dolné nádvorie 360€ 700€
Živánčisko (lesopark) 50€ /hod.
Celý lesopark (bez obmedzenia počtu osôb) 5 000€
Lesopark – Lúka (bez obmedzenia počtu osôb) 2 000€
Filmovací deň interiér 1 500€
Filmovací deň exteriér 1 000€

Cenník pre SAV a spriatelené organizácie zasielame na vyžiadanie.

AKCIE pre verejnosť

Pre akcie pre verejnosť je možné, podľa náročnosti akcie, ceny za prenájom ustanoviť dohodou ( v zmysle zákona 18/1996 Z.z. v platnom znení). Podmienkou je, že ceny ustanovené dohodou nesmú byť nižšie ako ceny uvedené v cenníku pre SAV.

Na požiadanie je možné ustanoviť celkovú cenu prenájmu, vrátane ubytovania. Cena bude prepočítaná za celkový prenájom za 1 deň a potvrdená bude dohodou.

Poplatok za prácu mimo pracovnej doby: Pracovná doba na zámku je do 21.30 hod. Požiadavky nad túto hodinu sa účtujú, za každú hodinu práce navyše 30€ ako prácu nadčas.