Prenájom priestorov

V celom areáli platí zákaz vstupu so zvieratami.

Ceny sú uvedené vrátane DPH.

Prenájom priestorov na pracovné akcie

Kapacita miest Cena SAV Cena mimo SAV
Veľká zasadačka 90 240€ 360€
Poľovnícky salón 38 120€ 180€
Okrúhla malá zasadačka 20 120€ 180€
Červený salón voľné sedenie (20x) 120€ 180€
kino sedenie (70x) 240€ 360€
Miestnosť na dolnom nádvorí 50 180€ 360€
Bašta – vináreň 30 200€ 300€
Knižnica 20 120€ 180€

Priestory sa dajú prenajať aj na hodinu za 50€.

Veľké spoločenské udalosti

Udalosti, pri ktorých budú k dispozícii priestory: veľká jedáleň, umelecký salón, bar, terasa a priľahlé priestory, veľká zasadačka (červený salón, modrý salón, žltý salón a knižnica) sa účtuje prenájom jednorazovo, a to:

Celý zámok – interiér: 1 800€/deň
Exteriéry (nádvorie): 1 800€/deň

do 50 osôb 1 deň nad 50 osôb
Dolné nádvorie akcie SAV 180€ 360€
Dolné nádvorie org. mimo SAV 360€ 700€
Živánčisko (lesopark) 50€ /hod.
Celý lesopark (bez obmedzenia počtu osôb) 5 000€
Lesopark – Lúka (bez obmedzenia počtu osôb) 2 000€
Filmovací deň interiér 1 500€
Filmovací deň exteriér 1 000€

Mimoakademické akcie

Pre mimoakademické akcie je možné, podľa náročnosti akcie, ceny za prenájom ustanoviť dohodou ( v zmysle zákona 18/1996 Z.z. v platnom znení). Podmienkou je, že ceny ustanovené dohodou nesmú byť nižšie ako ceny uvedené v cenníku pre SAV.

Na požiadanie je možné ustanoviť celkovú cenu prenájmu, vrátane ubytovania. Cena bude prepočítaná za celkový prenájom za 1 deň a potvrdená bude dohodou.

Poplatok za prácu mimo pracovnej doby: Pracovná doba na zámku je do 21.30 hod. Požiadavky nad túto hodinu sa účtujú, za každú hodinu práce navyše 30€ ako prácu nadčas.