Cenník stravovania

Zamestnanci SAV
+ konferencie SAV
Mimo SAV
Obed 8,00€ 10,00€
Večera 8,00€ 10,00€
Detská stravná jednotka (aj pre rekreácie SAV)
Obed 5,90€
Večera 5,90€

Slávnostný obed 15€ – 25€ (vrátane predjedla)
Slávnostný večera 15€ – 25€ (vrátane predjedla)
Živánska: 12€
Recepcia 25€ – 35€

Gramáž mäsa pre zamestnancov SAV a pre hostí mimo SAV je 150/200 g (podľa výberu).

Kávové prestávky /káva,čaj,minerálka/ 3€ /osoba
+ štrúdľa 1,40€ /ks
+ obložený chlebíček 1,30€ /ks
+ pagáč 1 € /ks
+ čajové pečivo 0,50€ /osoba
+ nárezová misa 5 €

Pri akciách usporiadaných SAV sa aj mimoakademickým účastníkom stravné počíta v akademických cenách.
Prestierania slávnostnej tabule ( slávnostná večera, recepcie, živánska ) pre ústavy a pracoviská SAV: cena predstavuje hodnotu surovín + 100% prirážku.
Pre akcie mimo SAV ( právn. + fyz. osoby ), ktoré majú požiadavku na náročnejšiu stravu ( viac chodov jedál, švédske stoly, recepcie, živánske, slávn. večeru, a pod.) je možné dohodnúť ceny v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. ( nad 100% až do výšky 200% režijnej prirážky k hodnote surovín ).

Predaj tovaru

  • sortiment tovarov v nezmenenom stave (čokolády, trvanlivé pečivo, suveníry a pod.) nákupná cena + 35% prirážka
  • nealkoholické nápoje, pivo nákupná cena + 50% prirážka
  • alkoholické nápoje t.j. všetky druhy vín a liehovín nákupná cena + 100% prirážka