Jedálny lístok

a) Návrh stravnej jednotky

  Rekreácie SAV Zamestnanci SAV
+ konferencie SAV
Mimo SAV
Raňajky 3,50 € 3,50€
(6€ šv.stoly)
4€
(6,70€ šv.stoly)
Obed 5,80 € 7,80€ 9,80€
Večera 5,00 € 7€ 8,80€
  14,30€ 18,30€
(20,80€)
22,60€
(25,30€)
 
Detská stravná jednotka (pre rekreácie SAV)
Raňajky 2,50€
Obed 4,50€
Večera 4,50€
Spolu 11,50€

Predjedlo I. 2,50€
Predjedlo II. 4€

Slávnostný obed 15€ – 18€
Živánska: 12€
Recepcia 25€ – 30€
Gramáž mäsa pre rekreácie SAV je 150 g.
Gramáž mäsa pre zamestnancov SAV a pre hostí mimo SAV je 150-210 g.

Kávové prestávky /káva,čaj,minerálka/ 2€ /osoba
+ štrúdľa 1,20€ /ks
+ obložený chlebíček 1€ /ks
+ pagáč 0,60€ /ks
+ čajové pečivo 0,40€ /osoba
+ nárezová misa 4€

Pri akciách usporiadaných SAV sa aj mimoakademickým účastníkom stravné
počíta v akademických cenách.
Prestierania slávnostnej tabule ( slávnostná večera, recepcie, živánska ) pre
ústavy a pracoviská SAV : cena predstavuje hodnotu surovín + 100% prirážku.
Pre akcie mimo SAV ( právn. + fyz. osoby ), ktoré majú požiadavku na náročnejšiu stravu ( viac chodov jedál, švédske stoly, recepcie, živánske, slávn.
večeru, a pod.) je možné dohodnúť ceny v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. ( nad
100% až do výšky 200% režijnej prirážky k hodnote surovín ).

b) Predaj tovaru

  • sortiment tovarov v nezmenenom stave (čokolády, trvanlivé pečivo, suveníry a pod.)
    nákupná cena + 35% prirážka
  • nealkoholické nápoje, pivo
    nákupná cena + 50% prirážka
  • alkoholické nápoje t.j. všetky druhy vín a liehovín
    nákupná cena + 100% prirážka