Rozdelenie izieb

CHECK – IN (ubytovanie): od 14:00
CHECK – OUT (odubytovanie): do 10:00

Jednolôžkové izby

 

Dvojlôžkové izby

 

Trojlôžkové izby

 

Štvorlôžkové izby

 

Apartmány

 

STORNO POPLATKY ZA UBYTOVANIE

1. Za zrušenie objednávky v lehote nad 31 dní pred poriadanou akciou sa storno poplatok neúčtje.

2. Za zrušenie objednávky v lehote 15 – 30 dní poplatok 25% z ceny ubytovania

3. Za zrušenie objednávky v lehote od 8 – 15 dní poplatok 50% z ceny ubytovania

4. Za zrušenie akcie v lehote do 7 dní poplatok 75% z ceny ubytovania

 

Riaditeľ organizácie je oprávnený v mimoriadne odôvodnených prípadoch, najmä s ohľadom na celospoločenský, resp. celoakademický význam akcie, s prípadným medzinárodným dosahom a pod. , stanoviť všetky druhy cien uvedených v tomto cenníku odchylne, a to na základe dohody a najmä v súlade s §2 a 3 zák. č. 18/96 Z.z. o cenách v platnom znení, ako ceny dohodnuté.