Rozdelenie izieb

CHECK – IN (ubytovanie): od 14:00
CHECK – OUT (odubytovanie): do 10:00

 

STORNO POPLATKY ZA UBYTOVANIE

1. Za zrušenie objednávky v lehote nad 31 dní sa storno poplatok neúčtuje.

2. Za zrušenie objednávky v lehote 15 – 30 dní je poplatok 25% z dohodnutej ceny.

3. Za zrušenie objednávky v lehote od 8 – 14 dní je poplatok 50% z dohodnutej ceny.

4. Za zrušenie objednávky v lehote do 7 dní je poplatok 75% z dohodnutej ceny.

5. Za zrušenie objednávky v lehote 1 pracovný deň pred nástupom na pobyt je poplatok 100% z dohodnutej ceny.

 

Jednolôžkové izby

 

Dvojlôžkové izby

 

Trojlôžkové izby

 

Štvorlôžkové izby

 

Apartmány

 

 

 

Riaditeľ organizácie je oprávnený v mimoriadne odôvodnených prípadoch, najmä s ohľadom na celospoločenský, resp. celoakademický význam akcie, s prípadným medzinárodným dosahom a pod. , stanoviť všetky druhy cien uvedených v tomto cenníku odchylne, a to na základe dohody a najmä v súlade s §2 a 3 zák. č. 18/96 Z.z. o cenách v platnom znení, ako ceny dohodnuté.