Rozdelenie izieb

CHECK – IN (ubytovanie): od 14:00
CHECK – OUT (odubytovanie): do 10:00

 

Jednolôžkové izby

 

 

Dvojlôžkové izby

 

 

Trojlôžkové izby

 

 

Štvorlôžkové izby

 

 

Apartmány

 

STORNO POPLATKY ZA UBYTOVANIE

1. Za zrušenie akcie v lehote nad 2 mesiace pred poriadanou akciou sa storno poplatok neúčtje.

2. Za zrušenie akcie v lehote 1-2 mesiace poplatok 2€ / deň / osoba

3. Za zrušenie akcie v lehote od 1 týždňa do 1 mesiaca poplatok 3,50€ / deň / osoba

4. Za zrušenie akcie v lehote do 1 týždňa poplatok 4€ / deň / osoba

Rekreačná cena pre zamestnancov SAV je možná po dohode na emailovej adrese smolsekr@savba.sk alebo telefonicky na čísle +421 (0) 33/ 5963 260.

Riaditeľ organizácie je oprávnený v mimoriadne odôvodnených prípadoch, najmä s ohľadom na celospoločenský, resp. celoakademický význam akcie, s prípadným medzinárodným dosahom a pod. , stanoviť všetky druhy cien uvedených v tomto cenníku odchylne, a to na základe dohody a najmä v súlade s §2 a 3 zák. č. 18/96 Z.z. o cenách v platnom znení, ako ceny dohodnuté.