Štvorlôžkové izby

Štvorlôžkové izby sa nachádzajú v pravej časti od vstupu do zámku. Cena za izbu pre SAV je 72€, mimo SAV je 112€. Ide o izby s číslami 4 a 10. Izba číslo 4 ma možnosť prístelky.

SAV mimo SAV
4 4+P 72€ 112€
10 4
Informatívna mapka rozmiestnenia izieb na zámku