Kongresové centrum SAV

Na úpätí Malých Karpát, cca 60 km severozápadne od Bratislavy sa nachádza obec Smolenice  so známym Smolenickým zámkom. V 1953 bol zámok odovzdaný Slovenskej akadémii vied ako účelové ubytovacie zariadenia. Postupne sa interiér zmodernizoval tak, aby sa dal využívať na konferencie, sympóziá, odborné semináre a iné vzdelávacie podujatia a od 26.6.1953 slúži Smolenický zámok ako Kongresové centrum SAV.
Prostredie je prispôsobené na tento účel a poskytuje reprezentačné priestory na pracovné a aj spoločenské podujatia, pre ktoré je k dispozícii:

Okrem rokovacích priestorov sú v zámku ďalšie priestory zabezpečujúce pohodlie návštevníkom a účastníkom akcií:

Reštauračné priestory s kapacitou 64 miest vo Veľkej jedálni, Umelecká jedáleň s kapacitou 36 miest,  zámocký bar.

Na spoločenské posedenia sa môže využit i dolné nádvorie zámku so živánčiskom, či vinárňou v bašte (30miest).

Celková ubytovacia kapacita Kongresového centra SAV je 85 lôžok umiestnených v 1, 2, 3 posteľových izbách a 5 apartmánoch.

Priestory v zámku slúžia prednostne pre akcie SAV, voľná ubytovacia kapacita sa prenajíma i cudzím organizáciám s prioritou pre štátne organizácie, ministerstvá a vysoké školy a v súčastnosti je možnosť ubytovania sa aj pre verejnosť.