Kontakt

Centrum spoločných činností SAV, v. v. i.
Dúbravská cesta 9
845 35 Bratislava

Organizačná zložka:
Kongresové centrum SAV Smolenice
Zámocká 18
919 04 Smolenice

IČO 00398144
DIČ 2020894843

Vedúci:
Ing. Karol Volner
E-mail: kc-smolenice@savba.sk
Tel.: +421 (0) 33/ 5963 211

Sekretariát:
E-mail: smolsekr@savba.sk
Tel.: +421 (0) 33/ 5963 260

Ekonomický úsek:
E-mail: smolekon@savba.sk
Tel.: +421 (0) 33/ 5963 252

Prevádzkový úsek:
Eva Tureková, Mária Vajsáblová, Darina Tkáčová
E-mail: smolprev@savba.sk
Tel.: +421 (0) 33/ 5963 224
Tel.: +421 (0) 33/ 5963 226

Recepcia:
E-mail: smolubyt@savba.sk
Tel.: +421 (0) 33/ 5963 248

Údržba:
Pavol Greguš – vedúci technik
Tel.: +421 (0) 33/ 5963 247

Správca siete:
Dušan Holkovič
Tel.: +421 (0) 33/ 5963 232

Vrátnica:
Tel.: +421 (0) 33/ 5963 232

GPS: 48°30’49.9″N 17°25’57.7″E