Kontakt

Centrum spoločných činností SAV, v. v. i.
Dúbravská cesta 9
845 35 Bratislava

Organizačná zložka:
Kongresové centrum SAV Smolenice
Zámocká 18
919 04 Smolenice

IČO 00398144
DIČ 2020894843

 

Riaditeľka KC SAV Smolenice
Mgr. Ľubica Záborská, PhD.
E-mail: lubica.zaborska@savba.sk
Tel.: +421 (0) 33/ 5963 211

Sekretariát
Zuzana Vidašičová
E-mail: zuzana.vidasicova@savba.sk
Tel.: +421 (0) 33/ 5963 260

Ekonomický úsek
Ing. Iveta Brázdovičová
E-mail: iveta.brazdovicova@savba.sk
Tel.: +421 (0) 33/ 5963 252

Prevádzkový úsek
Mária Vajsáblová, Darina Tkáčová, Oľga Pastuchová (sklad)
E-mail: prevadzka.kc@savba.sk
Tel.: +421 (0) 33/ 5963 224
Tel.: +421 (0) 33/ 5963 226

Recepcia
Mgr. Agáta Vlachovičová, Ing. Timea Gočálová
E-mail: recepcia-zamok@savba.sk
Tel.: +421 (0) 33/ 5963 248

Infocentrum/ PR/ prehliadky zámku
Mgr. Martina Andrisová
E-mail: martina.andrisova@savba.sk
Tel.: +421 (0) 33/ 5963 297 (volať iba vo štvrtok)

Údržba
Pavol Greguš – vedúci technik
Tel.: +421 (0) 33/ 5963 247

Správca siete
Dušan Holkovič
Tel.: +421 (0) 33/ 5963 232

Vrátnica (nonstop)
Tel.: +421 (0) 33/ 5963 232

GPS: 48°30’49.9″N 17°25’57.7″E