Pešia turistika

Turistické trasy

– trasa Plavecký Peter po Brezinky a Plavecký Mikuláš po Smolenice
– trasa Brezinky, Ostrý Kameň, Záruby, Havranica, Havrania skala
– trasa Brezinky po Bukovú a Záruby po Majdán
– trasa Plavecký Mikuláš, Brezinky, Rázcestie nad Čert. žľabom, Smolenický zámok

 

Dolina Hlboče

(mapa)

Dolina Hlboče s výmerou 123ha bola v r. 1981vyhlásená za národnú prírodnú rezerváciu.
Dolina má dĺžku asi 1km a v jej hornej časti je jediný vodopád v Malých Karpatoch s dĺžkou asi 9m. Nenáročná prechádzka.
Podrobnejšie pozri http://kamvyrazit.szm.sk/trnava/…..

Havrania Skala

(mapa)

Bralá, z ktorých je nádherný výhľad na Podunajskú nížinu a Smolenický zámok. Je obľúbeným cvičným miestom horolezeckého oddielu.

Jahodník

(mapa)

Rekreačné stredisko Záruby – Jahodník sa nachádza v tichom prostredí na úpätí Malých Karpát, vzdialené od obce Smolenice 2 km. Jahodník je umiestnený v peknom lesnom prostredí v chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty. Táto oblasť je obľúbeným výletným a rekreačným miestom s rozsiahlymi lesmi, lúkami. Okolie rekreačného strediska poskytuje možnosť pešej turistiky (dobre vyznačené turistické trasy aj pre náročných), cykloturistiky,
lezenie po skalách, sánkovania, behu na lyžiach a ďalších športových disciplín. V priestoroch zariadenia je viacúčelové ihrisko pre loptové hry, saunu, vodoliečbu, solárium, regeneračné masáže.

Molpír hradisko


Hradisko je z halštatskej doby na ploche 12ha. Je to archeologická lokalita s cennými nálezmi ako napr. dýky, náramky, bronzový meč, nádoby, šperky, z ktorých
sú mnohé vystavené v Múzeu Molpír. Nenáročná prechádzka od kostola náučným chodníkom.

Lesopark s Molpírom, molpír vstup, molpír zo zámku

Obetné miesto, vstupná brána, jama na vodu

Ostrý Kameň

(mapa)

Hrad Ostrý Kameň, ináč nazývaný aj Ostriež, leží na strmom návrší v priesmyku Malých Karpát v katastrálnom území obce Buková. Postavili ho v 13. storočí a v listinách sa prvý raz spomína roku 1273. Jeho meno je zrejme odvodené od tvaru skaly, na ktorej je postavený.
Zo Smoleníc je najlepšie ísť po modrej značke kaňonovitou dolinou Hlboča a ďalej po zelenej na hrebeň Zárub. Smerom na západ po hrebeni zostup na zrúcaninu hradu.

http://www.hrady.sk/ostry-kamen.php
http://ostrykamen.asgard.sk
Žula z Gerlachu, priehrada Buková, rekonštrukcia hradu

Pohľad zo Zárub, pohľad od Veterlína, časť ruín najvyššie položenej časti hradu

Záruby

(mapa)

Záruby sú dlhý ostrý hrebeň s najvyšším vrcholom Malých Karpát. Pri peknom počasí sú odtiaľ nádherné výhľady do okolia na rozsiahle malokarpatské lesy. Náročnejšia túra s prevýšením cca 500 m od zámku.

Podrobnejšie pozri http://kamvyrazit.szm.sk/trnava/prirodnekrasy/zaruby_smolenice

Havranica

Pohľad na Havranicu