Výlety autom

Buková

         
Obec leží uprostred pohoria Malých Karpát. Okolie je bohaté na výskyt vzácnych druhov flóry a fauny. Nad obcou sa vypínajú zrúcaniny hradu Ostrý Kameň z 13. storočia. Z Bukovej vedú turistické trasy na zrúcaninu hradu Korlátka a výstup na najvyšší vrch Malých Karpát Záruby /768m/.

V Bukovej doline, 5 km od obce Buková sa nachádza jazero, okolo ktorého je autokemp a rekreačná oblasť.

http://www.skonline.sk/nadrz.php?id=976
http://www.autokemping-bukova.sk

Častá

Obec Častá sa prvýkrát spomína roku 1296, keď patrila pod hradné panstvo Červený Kameň.
Zaujímavosti v obci : kamenný pranier zo 16. storočia, chránený strom gaštan jedlý ( 500 ročný), rodný dom Juraja Fándlyho (osvietenecký spisovateľ).

Červený Kameň – hrad

         
Hrad Červený Kameň je prístupný z obce Častá, ktorá leží na trase Bratislava-Modra-Častá. Pôvodný starý hrad pochádzal z 13. storočia a postupne bol prebudovaný na nádherný palác pomenovaný podľa červených kremencových skál v okolí.V priestoroch hradu je múzeum so stálou expozíciou nábytku a zbraní zo 16.-19. storočia, hradnou obrazárňou a hradnými pivnicami.

Otváracie hodiny:
marec-október 9.00 – 16.00 hod., každú celú hodinu pre skupiny aj pre
Individuálne návštevy
november-február 9.00 – 15.00 hod., len pre vopred ohlásené návštevy v počte min. 15
osôb

Podrobnejšie pozri
http://kamvyrazit.szm.sk/pezinok/hradyazamky/hrad_cerveny_kamen_casta

Červený Kameň – ASTUR

Sokoliarsky dvor ASTUR , Červený Kameň –Píla, je najväčšia kolekcia dravcov na Slovensku. Dravce (orly sklané, orly stepné, myšiaky hôrne, rôzne druhy sokolov) možno vidieť pri lietaní naživo. Predvádzanie je sprevádzané s odborným výkladom členmi Sokoliarskeho klubu.

Otvorené od 1.4. – 31.10. každý deň okrem pondelka o 11:15 hod., 14:15 hod. a 16:15 hod.

Dobrá Voda

Nad obcou sú zrúcaniny hradu Dobrá voda. Postavili ho pravdepodobne v 13.storočí na mieste staršieho hradiska, po ktorom sa dodnes zachovala časť zemného opevnenia.
Slúžil ako strážny hrad pri prechode cez Malé Karpaty, písomne je doložený roku 1263. V roku 1762 vyhorel, potom čiastočne opravený slúžil na ubytovanie a ako väznica pre poddaných.
Od konca 18. storočia pustol a zachovali sa len múry hradného paláca, kaplnky a opevnení. Na cintoríne v Dobrej Vode je Pamätný dom a fara s pamätnou tabuľou Jána Hollého,
ktorý v obci dožíval posledné roky svojho života.

Dolná Krupá

Dolná Krupá leží v predhorí Malých Karpát, v údolí Krupianskeho potoka. Krásne lesy, ktoré obklopujú obec poskytujú návštevníkom príjemný oddych. Obec je známa šľachtickým sídlom, klasicistickým kaštieľom, ktorý postavil staviteľ Hausmann v rokoch 1793 – 1795 na mieste staršieho kaštieľa. V rokoch 1820 – 1828 bol kaštieľ upravený a zásluhou Jozefa Brunsvika patril medzi najkrajšie šľachtické sídla na Slovensku. Kaštieľ navštevoval aj L.v. Beethoven. Tu zložil svoju známu Sonátu mesačného svitu op.27. V Beethovenovom domčeku pri kaštieli je expozícia o živote a diele L.v. Beethovena.
V okolí kaštieľa je vybudovaný anglický park s jazierkom a vzácnymi drevinami.

Jaskyňa DrinyJaskyňa bola objavená roku 1929 a sprístupnená roku 1934. Nachádza sa na území Národnej prírodnej rezervácie Dolina Hlboče. Je unikátna svojou zúbkovitou sintrovou výzdobou.
Pre verejnosť je otvorená od začiatku apríla do konca októbra denne okrem pondelkov.
Ku jaskyni sa dá ísť aj peši po zelenej značke z centra Smoleníc, cesta trvá cca 1 hod.

Podrobnejšie pozri
http://kamvyrazit.szm.sk/trnava/jaskyne/jaskyna_driny_smolenice

Majdán

Osada, ktorá sa nachádza na úpätí Malých Karpát v extraviláne obce Horné Orešany cca 20 km od mesta Trnavy. Na okolí sú bohaté možnosti turistiky, jazdy na koni, cykloturistiky, kúpalisko, rybolov, jaskyňa Driny.

Náučný chodník Majdán má za úlohu umožniť návštevníkovi poznať les, niektoré jeho funkcie a činnosti, ktoré sa v ňom vykonávali. Sú na ňom nasledujúce zastávky s informačnými tabuľami:

Olšovský mlyn – 0,0 km

Lokalita Husí skok -1,0 km

Stredisko chovu rýb Parina – 3,3 km

Vodná nádrž Parina – 3,7 km

Lokalita Močiar – 5,5 km

Pri informačných tabuliach sú vybudované zastrešené lavičky a stolík. Zaujímavosť: pri Parine sú 2 smreky, ktoré boli vysadené v roku 1848 pri príležitosti korunovácie cisára Františka Jozefa I.

Trnava

Prvá písomná zmienka o Trnave je z r. 1211, je to najstaršie slobodné kráľovské mesto na Slovensku, ktorého výsady sú z r. 1238. Vyvinulo sa zo starej románskej osady.

Význam Trnavy vzrástol najmä v 16. storočí, keď sa sem v roku 1543, presťahovalo ostrihomské arcibiskupstvo s kapitulou. V roku 1635 založil Peter Pázmáň Trnavskú univerzitu, najskôr len s filozofickou a teologickou fakultou. Právnická fakulta bola otvorená v roku 1667 a lekárska až v roku 1769.

Prechádzka historickým centrom, ktoré tvorí mestskú pamiatkovú rezerváciu, poskytuje možnosť zoznámiť sa s architektonickými pamiatkami, ktoré sa tu vytvárali niekoľko storočí.
Od roku 1996 je Trnava krajským mestom, v ktorom žije takmer 70 000 obyvateľov.

Viac o Trnave: http://www.trnava.sk