Opatrenia COVID-19

Upozornenie pre návštevníkov Smolenického zámku v súvislosti s pandémiou COVID – 19.

Každá osoba, ktorá sa zúčastní akejkoľvek akcie, konferencie, návštevy alebo ubytovania v KC SAV Smolenice musí vyplniť
„čestné vyhlásenie (Čestné-prehlásenie-COVID.doc)“ a odovzdať pri vstupe do zámku (na recepcii, vrátnici) .