Prehliadky zámku

Zámok je otvorený pre verejnosť:

  • v letných mesiacoch júl – august, každý deň od 10:00 hod. do 18:00 hod.,
  • v mesiaci máj, jún a september, každú nedeľu od 10:00 hod. do 15:00 hod.

Každý deň okrem pondelka je počas prehliadok na dolnom nádvorí otvorený bufet .

Vstup každú celú hodinu so sprievodcom a výkladom.

Vstupné: dospelí 2,50 €
Deti, dôchodcovia 1,50 €
Cena vstupného v anglickom jazyku osoba 4,00 €

V celom areáli platí zákaz vstupu so zvieratami.

Mimo stanoveného termínu je možnosť organizovanej prehliadky po konzultácii s vedením KC SAV.